Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A2 ANNA LUBAŚ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój sieci żłobków Maluszkowo

Numer projektu

RPPK.07.04.00-18-0002/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów
Podkarpackie | Rzeszowski