Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

SYNERGIA W KSZTAŁCENIU - studia dualne I stopnia dla przyszłych inżynierów logistyki na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU12/18-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj