Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

ŁĄCZ NAUKĘ I PRACĘ! Studiuj dualnie Finanse i Rachunkowość w WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU06/18-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj