Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDRZEJ MOTYL 2. HANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA "CENTRUM - 4" ANDRZEJ MOTYL

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Utworzenie nowych miejsc w niepublicznym żłobku Motylek w Mysłowicach

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-07AB/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie

Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Mysłowice | Mysłowice