Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Pomoc techniczna POWER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1701/16-02

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc techniczna

Działanie

Pomoc techniczna

Miejsce realizacji projektu

Łódzkie