Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0001/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje

Działanie

Badania i innowacje

Miejsce realizacji projektu

Lubuskie | Zielona góra | Zielona Góra