Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

PANAMEDICA MACIEJ MICHALIK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropylenu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów medycznych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1262/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Ełcki | Ełk