Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU47/18-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj