Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4SYSTEM POLSKA SP. Z O. O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim

Numer projektu

RPLB.08.05.00-08-0004/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Nowoczesna edukacja

Działanie

Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

Miejsce realizacji projektu

Lubuskie