Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYTWÓRNIA WYROBÓW Z DRUTU KCIUK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii bezobsługowego, automatycznego gięcia drutu w 3 płaszczyznach w celu wdrożenia innowacyjnych produktów.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0179/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie

Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Poddziałanie

Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Miejsce realizacji projektu

Kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek