Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

KARIERA W BRANŻY ICT PERSPEKTYWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ – wparcie w wejściu na rynek pracy studentów kierunku Informatyka inżynierka WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K022/16-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj