Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

STUDY IN ENGLISH - otwórz się na świat! Międzynarodowy Program Studiów I stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie w WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M027/16-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj