Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL–DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej pompy ciepła PCNG będącej wynikiem prac B+R

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0004/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie

Badania na rynek

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Dębicki | Dębica