Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie