Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K001/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Edukacja

Działanie

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie