Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Droga do sukcesu zawodowego

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0083/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zatrudnienie

Działanie

Aktywizacja zawodowa

Poddziałanie

Aktywizacja zawodowa

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie