Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie przez VANMAR Sp. z o. o. Sp. k. kolekcji mebli kompaktowych na bazie wyników własnych prac B+R oraz dokonanego zgłoszenia wzoru użytkowego.

Numer projektu

RPMP.03.04.03-12-0149/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie

ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP

Poddziałanie

DOTACJE DLA MŚP - WCZESNA FAZA ROZWOJU

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Myślenicki | Lubień
Małopolskie | Myślenicki | Myślenice