Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0004/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Kadry dla gospodarki

Działanie

Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Poddziałanie

Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Olsztyn
Warmińsko-mazurskie | Elbląg
Warmińsko-mazurskie | Węgorzewski
Warmińsko-mazurskie | Gołdapski
Warmińsko-mazurskie | Szczycieński
Warmińsko-mazurskie | Piski
Warmińsko-mazurskie | Ostródzki
Warmińsko-mazurskie | Olsztyński
Warmińsko-mazurskie | Olecki
Warmińsko-mazurskie | Nowomiejski
Warmińsko-mazurskie | Nidzicki
Warmińsko-mazurskie | Mrągowski
Warmińsko-mazurskie | Lidzbarski
Warmińsko-mazurskie | Kętrzyński
Warmińsko-mazurskie | Iławski
Warmińsko-mazurskie | Giżycki
Warmińsko-mazurskie | Ełcki
Warmińsko-mazurskie | Elbląski
Warmińsko-mazurskie | Działdowski
Warmińsko-mazurskie | Braniewski
Warmińsko-mazurskie | Bartoszycki