Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A2 ANNA LUBAŚ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0013/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rynek pracy

Działanie

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie | Lubelski
Lubelskie | Lublin | Lublin