Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A2 ANNA LUBAŚ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie

Numer projektu

RPMP.08.05.00-12-0035/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Rynek Pracy

Działanie

WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Kraków | Kraków