Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO EDWANEX EDWARD WĄSIKOWSKI

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0043/17-01

Program

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie

Internacjonalizacja MŚP

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie | Łęczyński | Łęczna