Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Znając język obcy, mogę więcej.

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0148/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zatrudnienie

Działanie

Kształcenie ustawiczne

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie