Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STUDZIEŃCU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Numer projektu

RPMA.10.03.01-14-9200/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie

Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie

Doskonalenie zawodowe uczniów

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie | Warszawa | Warszawa
Mazowieckie | Sierpecki | Sierpc - gmina wiejska
Mazowieckie | Warszawa
Mazowieckie | Sierpecki | Sierpc - gmina wiejska