Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
LUBAWA S.A.
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”
MIRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Numer projektu

POIR.04.01.02-00-0028/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie

Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie

Regionalne agendy naukowo-badawcze

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Turecki | Turek
Wielkopolskie | Ostrowski | Ostrów Wielkopolski
Łódzkie
Łódzkie | Łódź