Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

INNOWACYJNE WŁÓKIENNICTWO 2020+

Numer projektu

RPLD.01.01.00-10-0002/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie

Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Miejsce realizacji projektu

Łódzkie | Łódź | Łódź
Łódzkie | Łódź | Łódź
Łódzkie | Łódź | Łódź
Łódzkie | Łódź | Łódź
Łódzkie | Łódź | Łódź