Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Numer projektu

RPPM.05.06.00-22-0008/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zatrudnienie

Działanie

Adaptacyjność pracowników

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie