Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Żłobek Maluszkowo w Nienadówce

Numer projektu

RPPK.07.04.00-18-0007/16-01

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Rzeszowski | Sokołów Małopolski