Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3ELEVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0336/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie

Wzrost konkurencyjności MŚP

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie | Lublin | Lublin