Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja

Numer projektu

RPWM.10.03.00-28-0021/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Rozwój samozatrudnienia

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Piski
Warmińsko-mazurskie | Giżycki
Warmińsko-mazurskie | Węgorzewski