Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZYGMUNT KRUPA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „BORIMEX”

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Technologia produkcji przekładni globoidalnych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0729/16-02

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie

Kredyt na innowacje technologiczne

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Mielecki | Borowa