Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Polkowicki | Polkowice