Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

AGATA BIAŁECKA-NOWAK ABN DORADZTWO I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój oferty w zakresie poprawy zdrowia i kondycji fizycznej w oparciu o innowacyjną technologię EMS jako kluczowy czynnik podniesienia konkurencyjności firmy ABN Agata Białecka-Nowak

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0324/15-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Leszno | Leszno