Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój firmy Activ Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0186/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie | Warszawa | Warszawa