Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II.

Numer projektu

POIS.01.07.02-00-0020/16-00

Program

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Jaworzno | Jaworzno