Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ADAMED SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0294/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Łódzkie | Pabianicki | Pabianice