Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Adaptacja i rozwój - outplacement w woj. podlaskim

Numer projektu

RPPD.02.04.00-20-0011/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie

Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie