Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Żłobek "u Skłodowskiej" w Ożarowie.

Numer projektu

RPSW.08.01.01-26-0003/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie

Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)

Miejsce realizacji projektu

Świętokrzyskie | Opatowski | Ożarów
Świętokrzyskie | Opatowski | Ożarów