Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABC COLOREX SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0601/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Gospodarka Wiedzy

Działanie

BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poddziałanie

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Kraków | Kraków