Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

KONKRET BOGUMIŁA GRUDZIŃSKA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi ograniczającej koszty oraz negatywny wpływ na środowisko robót budowlanych

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0504/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Konkurencyjna gospodarka

Działanie

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Miejsce realizacji projektu

Świętokrzyskie | Skarżyski | Łączna