Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABZ CONSULTING SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-5653/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie

Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie | Warszawa | Warszawa