Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

AC SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0065/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Poddziałanie

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Białystok | Białystok