Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

TADEUSZ MOSKAŁA PPTU STOLMOS

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00CC/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Konkurencyjność MŚP

Działanie

Innowacje w MŚP

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Bielsko-biała | Bielsko-Biała