Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABATEC SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Promocja polskiej marki wysokiej jakości basenów ogrodowych ABATEC poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji na wybranych rynkach.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0048/17-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie | Słupsk | Słupsk