Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABB SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Gospodarka Wiedzy

Działanie

BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poddziałanie

INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Kraków | Kraków