Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zatrudnienie

Działanie

Kształcenie ustawiczne

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie