Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0040/16-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Edukacja

Działanie

Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Gostyński | Piaski
Wielkopolskie | Gostyński | Krobia
Wielkopolskie | Gostyński | Gostyń