Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Edukacja

Działanie

Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Kalisz | Kalisz
Wielkopolskie | Ostrzeszowski | Grabów nad Prosną
Wielkopolskie | Kaliski | Stawiszyn
Wielkopolskie | Kaliski | Blizanów