Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABATEC SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie

Kredyt na innowacje technologiczne

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie | Słupski | Damnica