Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-30-2001/16-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc techniczna

Działanie

Pomoc techniczna

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie