Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA w wyniku wprowadzenia innowacyjnych usług.

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0127/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje

Działanie

Rozwój sektora MŚP

Poddziałanie

Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Miejsce realizacji projektu

Lubuskie | Zielona góra | Zielona Góra